obrázek
obrázek

Vývoj a výroba stabilizovaných probiotických kultur

Zabýváme se optimalizací procesů úpravy probiotických kultur, tak aby došlo k prodloužení životaschopnosti buněk za standardního skladování při pokojové vlhkosti a teplotě. Ke stabilizaci používáme naše vlastní postupy a technologie. Prvním a reálným výstupem jsou stabilizované probiotické kultury pro výrobu dámských menstruačních vložek.