obrázek
obrázek

Výroba nové generace biofilmových probiotik – revoluce v probiotických přípravcích


Probiotika 4. generace


Vývoj nové generace probiotických kultur tzv. BIOFILM PROBIOTICS je výsledkem mnohaletého výzkumu v oblasti probiotik. Nově vyvinutý produkt přináší absolutní revoluci na trhu s probiotickými přípravky.

Shrneme-li stručně historii probiotik, můžeme hovořit o 3 generacích:
1. generace - probiotika, kde bakteriální buňky neprochází žádnou úpravou
2. generace – probiotika enterosolventní, chráněná před kyselým pH žaludku
3. generace – probiotika enkapsulovaná, vyznačující se zvýšenou stabilitou

Probiotika 1.-3. generace jsou ve formě soliterních (samostatných) buněk. Pokud se však podíváme na střevní sliznici, najdeme na ní pouze bakterie ve formě biofilmu, jehož role je zásadní pro ochranu našeho organismu.
Probiotika 4. generace přináší čistou bakteriální kulturu ve formě biofilmu, jehož přítomnost je nezbytná pro přilnutí bakterií na střevní epitel.

Biofilm je získán patentově chráněnou technologií kultivace bakterií na vhodných nosičích.

Charakteristika probiotik 4. generace:
-  svou strukturou se bakterie blíží reálnému stavu,
v jakém se vyskytují na střevní sliznici

-  mají nastartovány geny pro rychlou adhezi na střevní epitel
-  vyznačují se vyšší stabilitou
-  vyznačují se vyšší odolností vůči kyselému pH žaludku