obrázek
obrázek

Protilátky pro kosmetiku

Revoluce v kosmetice

Pro výrobce kosmetiky nabízíme zejména výrobu specifických IgY protilátek do mastí a krémů. Protilátky mohou být zaměřeny proti různým bakteriím dle poptávky zákazníka. Protilátky v kosmetice působí jako účinný inhibitor bakterií, které způsobují záněty a infekce pokožky.
V případě zájmu nás kontaktujte.


 

 

IgY protilátky lze využít v několika biotechnologických oblastech:

 • farmacie v širším slova smyslu zahrnující nejen aplikace imunologické, a to jak léčebné a preventivní,
  ale další oblasti včetně přípravy směrovaných léčiv, kosmetiky a pod.

 • potravinářství zaměřené na přípravu funkčních potravin, jejichž vlastnosti se v mnohém překrývají
  s oblastí předchozí. Nicméně existuje zde čistě potravinářská oblast využití specifických IgY protilátek,
  a tou je příprava bezpečných vaječných výrobků a potravin obsahujících vejce, u nichž hrozí nebezpečí salmonelové, případně campylobakterové infekce. Rovněž existuje možnost přidávat vaječnou surovinu
  s obsahem specifických IgY protilátek i do dalších potravin u nichž hrozí nebezpečí alimentárních infekcí (salmonelózy, campylobacteriózy, listeriózy a pod.), nebo intoxikací (enterotoxiny aj.).

 • diagnostika, a to ta její část, která pracuje se specifickými protilátkami. Všude tam, kde jsou
  k diagnostice používány specifické savčí polyklonální protilátky, tam lze lépe využít IgY protilátky.
  Důvodů je několik: neinvazivnost postupu, vyšší ekonomika, podstatně vyšší produkce, dále pak výhody uvedené již výše (neaktivace savčího komplementu, nevázání se na revmatoidní faktor a savčí protilátky aj.),
  v některých případech, jedná-li se o protilátky proti savčím proteinům, fylogenetická vzdálenost (nepříbuznost), dovoluje připravit protilátky i proti molekulám, které imunitní systém savců nepovažuje
  za cizí.

 • Specifickou oblastí diagnostiky v níž by IgY protilátky mohly být využity, je detekce malých množství antigenů, ať již infekčních nebo jiných. Jejich imunoafinitní specifická sorpce IgY protilátkami navázanými
  na pevné nosiče nebo kolony by umožnila jejich detekci i v množstvích nacházejících se pod běžným detekčním limitem.

Zaměřujeme se na využití IgY protilátek ve farmacii, kosmetice a potravinářství a to
v následujících aplikacích:

 • přípravky určené k zevní aplikaci na kůži nebo k hojení špatně se hojících ran;

 • podpůrné stomatologické přípravky k prevenci zubního kazu a léčbě a prevenci stomatitid
  a parodontózy;

 • k aplikaci na zevní sliznice; tato aplikace se týká zejména infekčních zánětů dutiny ústní, nosní,
  vaginální, případně rektální. U zvířat by se mohlo jednat o léčbu a prevenci infekčních zánětů mléčné
  žlázy a dělohy skotu;

 • infekce zažívacího traktu lidí a zvířat. Soubor těchto indikací je neobyčejně široký a tvoří nejrozsáhlejší oblast využití IgY protilátek. Kromě primárních virových a bakteriálních infekcí kojenců a mláďat hospodářských zvířat, IgY protilátky lze použít k léčbě a zejména prevenci alimentárních infekcí, k úpravě dysmikrobií včetně zažívacích poruch vzniklých jako následek „postantibiotického syndromu“ vzniklého
  v důsledku přemnožení patogenní mikroflory. Do této skupiny aplikací, bezesporu, patří prevence a léčba bakteriálních gastritid vyvolaných Helicobacter pylori, některých parazitárních nebo protozoárních infekcí,
  z nichž je třeba zdůraznit zejména infekce kryptosporidiové.

 • infekční onemocnění sliznic dýchacích cest, na něž jsou protilátky aplikovány buď formou spreje,
  nebo kloktáním, pokud mají účinkovat v horních dýchacích cestách;

 • systémové působení formou injekčně podaných pasivních protilátek, které mohou být podávány
  ve všech případech, kdy jsou podávány polyklonální heterologní protilátky. Zejména se jedná o antiséra
  proti toxinům, ať již bakteriálním (tetanus, verotoxin aj.), nebo toxiny živočišné (hadí jedy, hmyzí jedy aj.).
  V porovnání s dosud používanými zvířecími séry, použití IgY protilátek by mělo mnoho výhod. S ohledem
  na obtíže spojené s uváděním takových přípravků na trh, nelze zatím doporučit jejich přípravu.

Dokončený výzkumný projekt naší společnosti ve spolupraci s firmou Favea se týká zevní aplikaci IgY protilátek na kožní infekce nebo k hojení špatně se hojících ran.


Tento způsob použití IgY protilátek se nachází na hraně mezi léčebnou a preventivní aplikací na straně jedné
a kosmetickým přístupem na straně druhé. V obou případech se jedná o pokus zastavit, případně zabránit infekci patogenními mikroorganismy. Nejčastějšími původci kožních infekcí jsou stafylokoky (S. aureus a S. epidermidis) a Propionibacterium acnes. Úspěšně jsme ukončili projekt s preventivním použitím IgY protilátek proti těmto mikroorganismům.